reservice.cz

english
Pravidelné servisní kontroly a prohlídky FvE a VtE

Vizuální prohlídky elektrického zařízení, kontrola stavu bezpečnostních tabulek a povinné výbavy elektrických rozvoden VN a NN. Kontroly stavu kontaktů, spojů, vnitřních částí elektrických zařízení, úplnosti krytí a zábran, kontrola uložení kabelů a vodičů.

Kontroly termokamerou

Kontroly FV panelů, stringboxů, kabeláže a rozváděčů termokamerou. Termokamerou lze velmi rychle a efektivně zjistit problematický panel, který si zaslouží další pozornost. V případě pochybností o správné funkci panelu se provede důkladné měření panelu testerem V-I charakteristiky. Na obrázcích níže je znázorněna kontrola string boxů a rozvaděčů termokamerou.

obrázek obrázek

 

Měření proudů a výkonů DC a AC rozvodů

V celém rozsahu od měření jednotlivých stringů přes stringboxy až k měniči a výstupu z měniče. Kompletní proměření proudů jednotlivých stringů přes stringboxy k měničům, porovnávací měření účinnosti měniče – DC i AC strana.

Testování panelů

U panelů nebo celých stringů je periodicky nebo při podezření měřena jejich výkonová charakteristika. Při měření je testován výkon panelu v závislosti na světelných a teplotních podmínkách. Výsledkem je protokol se srovnáním s technickou specifikací od výrobce a zjištění, zda je panel v pořádku nebo ne. Měření je prováděno speciálním testerem, který naměřená data porovnává se specifikací panelu uloženou v paměti a tím umožní okamžité vyhodnocení měření. Z této kontroly je zpracována zpráva o testování, která může sloužit k reklamaci zjištěných vad u výrobce panelů. Při měření panelu nebo celých stringů se měří: napětí DC, proud DC, solární záření ve W/m2, pracovní teplota panelu, teplota okolí. Provedení testu:

obrázek obrázek obrázek

Podpora pro investory

Máte dotaz nebo potřebujete pomoc s vlastní realizací? Kontaktujte nás!

+420 603 863 383