reservice.cz

english
Příprava a realizace energetických staveb, spuštění do provozu

Díky dlouholetým zkušenostem a spoluprácí s dodavateli jsme schopni zajistit realizaci od A do Z.

Příprava stavby

Zajištění výběrového řízení na dodavatele jednotlivých stavebních objektů (základy VtE, příjezdové komunikace, montážní plochy, přípojka, spínací stanice, komunikační a řídící technologie pro PDS atd.), vypracování harmonogramu s dodavateli technologie VtE, stavebních a elektro prací. Zajištění stavebního a technického dozoru.

Realizace stavby

Zajištění hladkého průběhu stavby, zajištění plnění časového harmonogramu, dohled nad dodavateli a subdodavateli, příprava na připojení k distribuční síti, okamžité řešení vzniklých problémů a nedostatků, zajištění všech potřebných podkladů a dokumentů pro připojení technologie k DS, komunikace s místními úřady – zajištění povolení zkušebního provozu.

Spuštění do provozu

Připojení technologie k distribuční soustavě, zajištění licence ERÚ na provoz, povolení stavebního úřadu na zkušební provoz, kolaudace, funkční zkoušky ve spolupráci s PDS, doporučení optimálního strojního pojištění a pojištění přerušení provozu.

Podpora pro investory

Máte dotaz nebo potřebujete pomoc s vlastní realizací? Kontaktujte nás!

+420 603 863 383