reservice.cz

english
Monitoring a provoz

Každá minuta, kdy je fotovoltaická nebo větrná elektrárna mimo provoz je spojená s nemalou finanční ztrátou. Aby byly tyto ztráty minimální, je důležité mít kompletní přehled o stavu, pravidelně kontrolovat jednotlivé zařízení a pokud možno předcházet poruchám.

Monitoring, zajištění provozu a údržby

On-line monitorování stavu elektrárny, upozornění na poruchy mailem nebo SMS, okamžité řešení poruch, výjezdy a řešení poruch a výpadků, popřípadě oprav v souladu s dodavateli technologií, optimalizace provozu FVE – doladění součinnosti jednotlivých technologií, optimalizace systému monitorování, poruchových a stavových zpráv a hlášení, vedení podrobné databáze událostí, kontrol, poruch a oprav, komunikace a řešení případných problémů s provozovatelem distribuční sítě – PDS (E.ON, ČEZ), příprava periodických výkazů o provozu pro PDS a ERÚ, kontroly výroby elektřiny a stavu měřidel, kontrola funkce bezpečnostních systémů a komunikace na pult centrální ochrany, komunikace s bezpečnostní agenturou, zastupování objednatele při komunikaci s výrobci technologií a jeho servisem, komunikace s objednatelem, předávání měsíčních zpráv o provozu, v nichž budou uvedeny všechny důležité údaje o důležitých provedených a plánovaných činnostech a událostech na elektrárně, údržba a úklid prostoru elektrárny a nájezdu, zajištění údržby travnatého porostu v prostoru elektrárny, sečení plochy 2x ročně, zajištění aktualizací požárně bezpečnostních směrnic.

Podpora pro investory

Máte dotaz nebo potřebujete pomoc s vlastní realizací? Kontaktujte nás!

+420 603 863 383